THỨC TỈNH THẦN THÚ
BÁ CHỦ ĐẤU TRƯỜNG POKÉMON
Chuỗi Sự Kiện Tuần 9
19-01-2023

Chào các Huấn Luyện Viên,

Tết đang đến thật rộn ràng, May cũng đang rất hào hứng gửi đến các Huấn Luyện Viên chuỗi sự kiện tuần 9 với rất nhiều điều đặc biệt trong không khí ấm cúng và sum vầy này.

Rất nhiều quà tặng hấp dẫn chào mừng năm mới được BQT Thức Tỉnh Thần Thú đã chuẩn bị, cùng May điểm qua các sự kiện hấp dẫn dưới đây nhé!

 

NẠP ĐƠN

Mô Tả  

- Nạp đúng gói nhận thưởng 
- Sự kiện diễn ra hằng ngày (0h làm mới)
- Khi sử dụng PokeCoin phải sử dụng PokeCoin thanh toán gói quà tương ứng mới tính nạp

Thưởng

STT Gói Nạp Giá Web PokeCoin Thưởng Số Lượng
1             25,000               20,000    PokeCoin 25k  Bóng Poke 10
Sushi 1
Soda 5
Rương Mảnh A 30
2             79,000               60,000    PokeCoin 79k  Hộp Phụ Kiện Ngẫu Nhiên 1
Đá Thức Tỉnh I 20
Sữa Tươi 5
Rương Mảnh A 40
3           129,000             100,000    PokeCoin 129k  Hộp Phụ Kiện Ngẫu Nhiên 2
Đá Thức Tỉnh II 10
Sữa Lớn 5
Rương Mảnh A 60
4           229,000             200,000    PokeCoin 229k  Hộp Phụ Kiện Ngẫu Nhiên 3
Đá Thức Tỉnh II 20
Bóng Super 10
Rương Mảnh S 10
5           329,000             300,000    PokeCoin 329k  Rương Mảnh S 20
Hộp Phụ Kiện Ngẫu Nhiên 5
Đá Thức Tỉnh III 20
Xu 500000
6           449,000             400,000    PokeCoin 449k  Rương Mảnh S 30
Hộp Phụ Kiện·Cao 1
Bóng Hyper 2
Xu 600000
7           669,000             600,000    PokeCoin 669k  Rương Mảnh S Hiếm 30
Hộp Phụ Kiện·Cao 2
Bóng Hyper 3
Xu 800000
8       1,099,000         1,000,000    PokeCoin 1099k  Rương Mảnh S Hiếm 40
Hộp Phụ Kiện·Siêu 1
Bóng Hyper 5
Xu 1000000
9       2,199,000         2,000,000    PokeCoin 2199k  Rương Mảnh S Hiếm 60
Hộp Phụ Kiện·Vinh Dự 1
Bóng Master 1
CD Dữ Liệu 60

TÍCH LŨY NẠP

Mô Tả  

- Tích lũy nạp nhận quà tương ứng
- Sự kiện bắt đầu lúc 0h 28/12 - kết thúc 23h55 03/01
- Khi sử dụng PokeCoin phải sử dụng PokeCoin thanh toán gói quà tương ứng mới tính nạp

Thưởng

STT Tích Nạp Thưởng Số Lượng
1               25,000   Hộp Phụ Kiện·Ngẫu Nhiên 2
Sushi S 2
Xu 100000
Kim Cương 20
2            200,000   Hộp Phụ Kiện·Cao 1
Sushi L 5
Sữa Lớn 20
Kim Cương 599
3            500,000   Búp Bê Thế Thân·Cao 1
Hộp Phụ Kiện·Cao 2
Ditto (4 sao) 5
Kim Cương 1999
4        1,000,000   Búp Bê Thế Thân·Cao 1
Hộp Phụ Kiện·Siêu 1
Ditto (5 sao) 2
Kim Cương 2999
5        5,000,000   Quà Phụ Kiện SS 5 Sao (Chọn) 1
Ditto (5 sao) 5
Chip Đột Phá 250
Kim Cương 9999
6      10,000,000   Quà Phụ Kiện SS 5 Sao (Chọn) 2
Ditto (6 sao) 2
Búp Bê Thế Thân·Cao 2
Kim Cương 19999
7      20,000,000   Rương Mảnh S Hiếm (chọn) 60
Ditto (6 sao) 5
Búp Bê Thế Thân·Cao 5
Kim Cương 29999

TIÊU PHÍ KIM CƯƠNG

Mô Tả 

- Tích lũy nạp nhận quà tương ứng            
- Sự kiện bắt đầu theo ngày mở máy chủ (bắt đầu 0h - kết thúc 23h55)            
- Đợt 1 : Áp dụng server S1 ~ S63            
- Đợt 2 : Áp dụng server S1 ~ S64            
- Đợt 3 : Áp dụng server S1 ~ S65            
- Đợt 4 : Áp dụng server S1 ~ S66            
- Sự kiện tiêu phí kim cương chỉ lên tin bài 60p trước khi sự kiện bắt đầu    

STT Tích Tiêu KC Thưởng Số Lượng
1                 2,000   Hộp Phụ Kiện·Ngẫu Nhiên 2
Sushi S 2
Xu 100000
Kim Cương 20
2                 5,000   Hộp Phụ Kiện·Cao 1
Sushi L 5
Ditto (4 sao) 1
Kim Cương 599
3               15,000   Búp Bê Thế Thân·Cao 1
Hộp Phụ Kiện·Cao 2
Ditto (4 sao) 2
Kim Cương 1999
4               20,000   Búp Bê Thế Thân·Cao 1
Hộp Phụ Kiện·Siêu 1
Ditto (5 sao) 2
Kim Cương 2999

QUÀ ƯU ĐÃI SIÊU HỜI

Icon

Mô Tả

- Ưu đãi trong thời gian có hạn 
- Nhận quà siêu hot

LỄ HỘI VUI VẺ

Mô Tả 

- Làm nhiệm vụ nhận thưởng tương ứng
- Sự kiện diễn ra tại S1 ~ S70 (bắt đầu 0h 04/01 - kết thúc 23h55 11/01)        

Thưởng

STT Nhiệm Vụ Điều Kiện ( số lượng ) Thưởng Số Lượng
              1   Khiêu chiến đấu trường  30 lần  Kim Cương 200
Xu 100000
Bóng Poké 10
              2   Thu thập  quả ở đảo ảo ảnh  30 lần  Kim Cương 50
Xu 100000
Bóng Poké 5
              3   Chiến đấu  ở đảo ảo ảnh   40 lần  Kim Cương 200
Sữa Lớn 5
Hộp Phụ Kiện Ngẫu Nhiên 1
              4   Mua thể lực  30 lần  Bóng Super 1
Ditto (3 sao) 2
Xu 100000
              5   Tiêu Kim Cương                                               7,000   Bóng Super 5
Xu 100000
Sushi S 5
              6   Tích lũy tiêu Xu                                     2,000,000   Bóng Super 2
Sushi S 5
Xu 100000
              7   Tích Lũy Đăng Nhập                                                         1   Rương Mảnh A 30
Kim Cương 50
Soda 10
              8   Tích Lũy Đăng Nhập                                                         3   Rương Mảnh A 60
Kim Cương 200
Sữa Tươi 10
              9   Tích Lũy Đăng Nhập                                                         7   Bóng Hyper 1
Kim Cương 500
Sữa Lớn 10
           10   Sử dụng bóng Super                                                   100   Mảnh Bóng Trả Ơn 10
Đá Thức Tỉnh III 100
Xu 500000

PHÒNG CẦU NGUYỆN

Mô Tả

- Sử dụng bùa cầu nguyện để sở hữu thưởng hot.        
- Sự kiện bắt đầu theo server yêu cầu (bắt đầu 0h - kết thúc 23h55)        
- Sự kiện diễn ra tại all server        
- Yều cầu tham gia : Vip 3        
- Tham gia cầu nguyện sẽ nhận xu cầu nguyện, dùng xu cầu nguyện có thể đổi quà đặc biệt ở "Đổi Quà"        

ĐĂNG NHẬP LIÊN TỤC

Mô Tả

- Đăng nhập nhận quà tương ứng hằng ngày.            
- Sự kiện bắt đầu theo ngày mở máy chủ (bắt đầu 0h - kết thúc 23h55).

Thưởng

STT Ngày Đăng Nhập Thưởng Số Lượng
1                              1   Kim Cương 50
Bóng Super 1
Sushi 1
Xu 10000
2                              2   Kim Cương 50
Bóng Super 1
Sữa Lớn 5
Xu 20000
3                              3   Kim Cương 50
Bóng Super 1
Hộp Phụ Kiện Ngẫu Nhiên 1
Xu 30000
4                              4   Kim Cương 599
Bóng Super 1
Đá Thức Tỉnh I 20
Xu 40000
5                              5   Kim Cương 599
Bóng Super 1
Đá Thức Tỉnh II 20
Xu 50000
6                              6   Kim Cương 599
Bóng Super 1
Đá Thức Tỉnh III 20
Xu 60000
7                              7   Kim Cương 599
Bóng Super 1
Hộp Phụ Kiện·Cao 1
Xu 100000

NẠP HOÀN TRẢ KIM CƯƠNG

Mô Tả 

- Nạp đúng gói nhận thưởng                     
- Sự kiện diễn ra hằng ngày (0h làm mới)                    
- Khi sử dụng PokeCoin phải sư dụng PokeCoin thanh toán gói quà tương ứng mới tính nạp                    

Thưởng

STT Gói Nạp Giá Web PokeCoin Thưởng Số Lượng
1             25,000               20,000    PokeCoin 25k  Kim Cương 300
Rương Mảnh A 30
   
   
2             79,000               60,000    PokeCoin 79k  Kim Cương 900
Rương Mảnh A 40
   
   
3           129,000             100,000    PokeCoin 129k  Kim Cương 1500
Rương Mảnh A 60
   
   
4           229,000             200,000    PokeCoin 229k  Kim Cương 3000
Rương Mảnh S 10
   
   
5           329,000             300,000    PokeCoin 329k  Kim Cương 4500
Rương Mảnh S 20
   
   
6           449,000             400,000    PokeCoin 449k  Kim Cương 6000
Rương Mảnh S 30
   
   
7           669,000             600,000    PokeCoin 669k  Kim Cương 9000
Rương Mảnh S Hiếm 30
   
   
8       1,099,000         1,000,000    PokeCoin 1099k  Kim Cương 15000
Rương Mảnh S Hiếm 40
   
   
9       2,199,000         2,000,000    PokeCoin 2199k  Kim Cương 30000
Rương Mảnh S Hiếm 60
   
   

Chúc các Huấn Luyện Viên Năm Mới Vạn Sự Như Ý và có những phút giây thư giãn và thú vị cùng Thức Tỉnh Thần Thú!