THỨC TỈNH THẦN THÚ
BÁ CHỦ ĐẤU TRƯỜNG POKÉMON
Chuỗi Sự Kiện Tuần 2
30-11-2022

Huấn Luyện Viên thân mến,

Thức Tỉnh Thần Thú đã bước sang tuần thứ 2 sau thời gian ra mắt ngày 23/11/2022, cùng May đến với chuỗi sự kiện tuần thứ 2 nhé! Rất nhiều những quà thưởng hấp dẫn đã sẵn sàng về tay HLV, xem hết và đừng bỏ qua bất kỳ sự kiện nào HLV nha!

NẠP ĐƠN

Mô Tả  


Nạp đúng gói nhận thưởng 
Sự kiện diễn ra hằng ngày (0h làm mới)
Khi sử dụng PokeCoin phải sư dụng PokeCoin thanh toán gói quà tương ứng mới tính nạp

Thưởng 

STT Gói Nạp Giá Web PokeCoin Thưởng Số Lượng
1             25,000               20,000    PokeCoin 25k  Bóng Poke 10
Sushi 1
Soda 5
Xu 100000
2             79,000               60,000    PokeCoin 79k  Hộp Phụ Kiện Ngẫu Nhiên 1
Đá Thức Tỉnh I 20
Sữa Tươi 5
Xu 200000
3           129,000             100,000    PokeCoin 129k  Hộp Phụ Kiện Ngẫu Nhiên 2
Đá Thức Tỉnh II 10
Sữa Lớn 5
Xu 300000
4           229,000             200,000    PokeCoin 229k  Hộp Phụ Kiện Ngẫu Nhiên 3
Đá Thức Tỉnh II 20
Bóng Super 10
Xu 400000
5           329,000             300,000    PokeCoin 329k  Rương Mảnh A 10
Hộp Phụ Kiện Ngẫu Nhiên 5
Đá Thức Tỉnh III 20
Xu 500000
6           449,000             400,000    PokeCoin 449k  Rương Mảnh A 20
Hộp Phụ Kiện·Cao 1
Bóng Hyper 2
Xu 600000
7           669,000             600,000    PokeCoin 669k  Rương Mảnh A 30
Hộp Phụ Kiện·Cao 2
Bóng Hyper 3
Xu 800000
8       1,099,000         1,000,000    PokeCoin 1099k  Rương Mảnh S 5
Hộp Phụ Kiện·Siêu 1
Bóng Hyper 5
Xu 1000000
9       2,199,000         2,000,000    PokeCoin 2199k  Rương Mảnh S 10
Hộp Phụ Kiện·Vinh Dự 1
Bóng Master 1
Xu 1500000

TÍCH LŨY NẠP

Mô Tả  


Tích lũy nạp nhận quà tương ứng
Sự kiện bắt đầu lúc 0h 30/11 ~ 23h55 06/12
Khi sử dụng PokeCoin phải sư dụng PokeCoin thanh toán gói quà tương ứng mới tính nạp

Thưởng 

STT Tích Nạp Thưởng Số Lượng
1               25,000   Hộp Phụ Kiện·Ngẫu Nhiên 2
Sushi S 2
Xu 100000
Kim Cương 20
2            200,000   Hộp Phụ Kiện·Cao 1
Sushi L 5
Sữa Lớn 20
Kim Cương 599
3            500,000   Búp Bê Thế Thân·Cao 1
Hộp Phụ Kiện·Cao 2
Ditto (3 sao) 5
Kim Cương 1999
4        1,000,000   Búp Bê Thế Thân·Cao 1
Hộp Phụ Kiện·Siêu 1
Ditto (4 sao) 2
Kim Cương 2999
5        5,000,000   Quà Phụ Kiện SS 5 Sao (Chọn) 1
Ditto (4 sao) 5
Chip Đột Phá 250
Kim Cương 9999
6      10,000,000   Quà Phụ Kiện SS 5 Sao (Chọn) 2
Ditto (5 sao) 2
Búp Bê Thế Thân·Cao 2
Kim Cương 19999
7      20,000,000   Rương Mảnh S (chọn) 60
Ditto (5 sao) 5
Búp Bê Thế Thân·Cao 5
Kim Cương 29999

TIÊU PHÍ KIM CƯƠNG

Mô Tả  


Tiêu phí nhận quà tương ứng
Sự kiện bắt đầu theo ngày mở máy chủ (bắt đầu 0h - kết thúc 23h55)

Thưởng 

STT Tích Tiêu KC Thưởng Số Lượng
1                 2,000   Hộp Phụ Kiện·Ngẫu Nhiên 2
Sushi S 2
Xu 100000
Kim Cương 20
2                 5,000   Hộp Phụ Kiện·Cao 1
Sushi L 5
Ditto (4 sao) 1
Kim Cương 599
3               15,000   Búp Bê Thế Thân·Cao 1
Hộp Phụ Kiện·Cao 2
Ditto (4 sao) 2
Kim Cương 1999
4               20,000   Búp Bê Thế Thân·Cao 1
Hộp Phụ Kiện·Siêu 1
Ditto (5 sao) 2
Kim Cương 2999

ĐĂNG NHẬP LIÊN TỤC

Mô Tả  


Đăng nhập nhận quà tương ứng hằng ngày
Sự kiện bắt đầu theo ngày mở máy chủ (bắt đầu 0h - kết thúc 23h55)

Thưởng 

STT Ngày Đăng Nhập Thưởng Số Lượng
1                              1   Kim Cương 50
Bóng Super 1
Sushi 1
Xu 10000
2                              2   Kim Cương 50
Bóng Super 1
Sushi 1
Xu 10000
3                              3   Kim Cương 50
Bóng Super 1
Sushi 1
Xu 10000
4                              4   Kim Cương 50
Bóng Super 1
Sushi 1
Xu 10000
5                              5   Kim Cương 50
Bóng Super 1
Sushi 1
Xu 10000
6                              6   Kim Cương 50
Bóng Super 1
Sushi 1
Xu 10000
7                              7   Kim Cương 50
Bóng Super 1
Sushi 1
Xu 10000

LỄ HỘI VUI VẺ

Mô Tả  


Làm nhiệm vụ nhận thưởng tương ứng
Sự kiện bắt đầu theo ngày mở máy chủ (bắt đầu 0h - kết thúc 23h55)

Thưởng 

STT Nhiệm Vụ Điều Kiện Thưởng
              1   Khiêu chiến đấu trường 5 Bóng Poke x2, Sữa trái cây x10, Xu x10000
              2   10 Bóng Poke x5, Soda x5, Xu x20000
              3   20 Bóng Poke x5, Sữa tươi x2, Xu x20000
              4   30 Bóng Superx1, Sữa tươi x2, Xu x20000
              5   50 Bóng Superx1, Sữa tươi x5, Xu x20000
              6   70 Bóng Superx2, Milktank x1, Xu x20000
              7   100 Bóng Super x3, Milktank x2, Xu x20000
              8   Thu thập quả ở đảo ảo ảnh 10 Bóng Poke x2, Sữa trái cây x10, Xu x10000
              9   20 Bóng Poke x5, Soda x5, Xu x20000
           10   30 Bóng Poke x5, Sữa tươi x2, Xu x20000
           11   40 Bóng Superx1, Sữa tươi x2, Xu x20000
           12   60 Bóng Superx1, Sữa tươi x5, Xu x20000
           13   80 Bóng Superx2, Milktank x1, Xu x20000
           14   100 Bóng Super x3, Milktank x2, Xu x20000
           15   Chiến đấu ở đảo ảo ảnh 10 Bóng Poke x2, Sữa trái cây x10, Xu x10000
           16   20 Bóng Poke x5, Soda x5, Xu x20000
           17   30 Bóng Poke x5, Sữa tươi x2, Xu x20000
           18   40 Bóng Superx1, Sữa tươi x2, Xu x20000
           19   60 Bóng Superx1, Sữa tươi x5, Xu x20000
           20   80 Bóng Superx2, Milktank x1, Xu x20000
           21   100 Bóng Super x3, Milktank x2, Xu x20000
           22   Mua thể lực 1 Bóng Poke x2, Sữa trái cây x10, Xu x10000
           23   3 Bóng Poke x5, Soda x5, Xu x20000
           24   6 Bóng Poke x5, Sữa tươi x2, Xu x20000
           25   10 Bóng Superx1, Sữa tươi x2, Xu x20000
           26   14 Bóng Superx1, Sữa tươi x5, Xu x20000
           27   18 Bóng Superx2, Milktank x1, Xu x20000
           28   22 Bóng Super x3, Milktank x2, Xu x20000
           29   Hoàn thành lượt PB Khiêu Chiến 7 Bóng Poke x2, Sữa trái cây x10, Xu x10000
           30   14 Bóng Poke x5, Soda x5, Xu x20000
           31   21 Bóng Poke x5, Sữa tươi x2, Xu x20000
           32   30 Bóng Superx1, Sữa tươi x2, Xu x20000
           33   40 Bóng Superx1, Sữa tươi x5, Xu x20000
           34   60 Bóng Superx2, Milktank x1, Xu x20000
           35   80 Bóng Super x3, Milktank x2, Xu x20000
           36   Tăng sao phụ kiện Tăng 2 phụ kiện lên 3 sao Bóng Poke x2, Sữa trái cây x10, Xu x10000
           37   Tăng 5 phụ kiện lên 3sao Bóng Poke x5, Soda x5, Xu x20000
           38   Tăng 5 phụ kiện lên 4sao Bóng Poke x5, Sữa tươi x2, Xu x20000
           39   Tăng 1 phụ kiện lên 5sao Bóng Superx1, Sữa tươi x2, Xu x20000
           40   Tăng 2 phụ kiện lên 5sao Bóng Superx1, Sữa tươi x5, Xu x20000
           41   Tăng 3 phụ kiện lên 5 sao Bóng Superx2, Milktank x1, Xu x20000
           42   Tăng 1 phụ kiện lên 6 sao Bóng Super x3, Milktank x2, Xu x20000

Chúc các Huấn Luyện Viên có những phút giây thư giãn và thú vị cùng Thức Tỉnh Thần Thú!