THỨC TỈNH THẦN THÚ
BÁ CHỦ ĐẤU TRƯỜNG POKÉMON

THỨC TỈNH THẦN THÚ

Bản Cài Đặt Dành cho iOS

Bản Cài Trực Tiếp iOS
Dung lượng 504.44 MB
Phát hành ngày: 23/11/2022
*Nếu gặp lỗi ứng dụng trong quá trình chơi Game, vui lòng xóa Game và tải lại tại đây
CÀI ĐẶT

Hướng Dẫn Tải iOS

- Bước 1: HLV truy cập vào mục cài đặt, sau đó nhấn chọn Cài đặt chung.

- Bước 2: Chọn Quản lý VPN & Thiết bị.

- Bước 3: Chọn MsunSoft Co., Ltd.